Home

Ik ben o.a. inzetbaar als kwartiermaker, programmaleider en trainer. Dat kan op basis van freelance, inhuur of loondienst.

De meeste kennis en ervaring heb ik op het gebied van energie(transitie), duurzaamheid, (zwerf)afval en politiek. 

Deskundig

Ik kan u ondersteunen met:

  • het evalueren van beleid en uitvoering
  • het kwartiermaken rondom energietransitie, circulaire economie en Omgevingswet
  • het opstellen van beleids- en uitvoeringsprogramma’s
  • het beïnvloeden van gedrag
  • het schrijven van brieven, artikelen en rapporten
  • het verzorgen van trainingen
  • het begeleiden van bijeenkomsten

Draagvlak en participatie

Met een compagnon ontwikkel ik een tweedaagse training over draagvlak en participatie.

De training is bedoeld voor projectleiders en sluit naadloos aan bij de bedoeling van de Omgevingswet.